โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสเกณฑ์ จันทร์เพ็ญ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^