โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวสันต์ ขำพิมาย

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^