โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

28 เม.ย. 2564 0 1,637

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน อุตสาหหรรมศิลป์

ประกาศโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

17 พ.ค. 2563 0 1,174

ประกาศโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

02 พ.ค. 2563 0 2,349

ระเบียบการรับสมัครเรียน Ø รับสมัคร วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.lps.ac.th ไม่เว้นวันหยุดราชการ Ø ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 Ø สอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

1
^