โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

1
^