โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

ประกาศปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^