โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายวสันต์ ขำพิมาย

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นายวิรพงษ์ ปะนามะเส

 • thumbnail

  นางสาววัชราภรณ์ แสงทิตย์

^