โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

ป้ายกำกับ ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

28 เม.ย. 2564 0 2,307

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน อุตสาหหรรมศิลป์

1
^