โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

ป้ายกำกับ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

02 พ.ค. 2563 0 2,771

ระเบียบการรับสมัครเรียน Ø รับสมัคร วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.lps.ac.th ไม่เว้นวันหยุดราชการ Ø ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 Ø สอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

1
^